Metsaomanike esindajad on metsateatiste maksustamise vastu

7. septembril saatsid neli erialaliitu Rahandusministeeriumile vastuse riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse kohta, kuna planeeritavad muutused halvendavad oluliselt metsaomanike, tootmis- ja tööstusettevõtete ning põllumajandusettevõtete olukorda.

Riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu saabus erialaorganisatsioonidele ettepanekute tegemiseks paari päevase etteteatamise ajaga. Üheks eelnõud muudatuse sisuks on metsateatiste tasuliseks tegemine, mille mõju erametsaomanikele on aastas umbes 1,8 miljonit eurot. Eelnõuga soovitakse kehtestada metsateatistele riigilõiv suuruses 15 €, mis tuleb tasuda metsateatise esitamisele järgneva aasta 21. jaanuariks. 15 € suurune lõiv tuleb maksta igal eraldisel tehtava teatist nõudva töö või metsakahjustuse kohta.

Metsaregister. Metsaühistu

„On kahetsusväärne, et huvirühmade kaasamine on sedavõrd marginaliseeritud. Olematu tähtajaga sotsiaalpartnerite kaasamine on sisutu ja vastuvõetamatu ning ei vasta hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale, mõjude hindamise metoodikale ja õigusloomepoliitika põhialustele,“ lausus Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Ants Noot.

Põllumajanduskoja nõukogu liikme ja Metsaühistu tegevjuhi Priit Põllumäe hinnangul on aga muudatus alatu, sest metsaregistri pidamine ja haldamine on metsaseaduse järgi riigi kohustus. Metsaseaduses on öeldud, et oma ülesannete täitmiseks metsanduses peab riikmetsa paiknemise, pindala, tagavara, seisundi ja kasutamise arvestust metsaressursiarvestuse riiklikus registris. „Tänasel päeval on juba nagunii metsaomanik see, kes tasub vaid osaliselt riigi toe eest metsa inventeerimise eest. Sealjuures annab omanik siis need metsa andmed sisuliselt tasuta registrisse,“ sõnas Põllumäe. Nüüd soovib riik nende andmete töötlemise eest maaomanikelt veel raha kasseerida.

Eelnõukohase seaduse vastuvõtmiseks on nüüd vaja Riigikogu poolthäälte enamust. Kui seaduseelnõu Riigikogus vastu võetakse, siis jõustub see 2024. aasta 1. juulil.

Loe veel samal teemal: metsaregister, priit põllumäe

Seotud artikklid: