Hukkunud metsa taastamise toetus

Toetust antakse tulekahjus või loodusõnnetuses kahjustada saanud metsa kahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa uuendamiseks. Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheidet või -murdu, vaalimist või põuda.

Toetuse taotlemise eeldused

 • Hukkunud metsa taastamise toetuse saamise tingimuseks on metsakaitseekspertiisi akti olemasolu. 
 • Metsamaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, peab olema vähemalt 0,5 ha.

Toetuse suurus

Füüsiline isik & FIEJuriidiline isik
Kahjustuse kõrvaldamine1719 €/ha1433 €/ha
Uue metsakultuuri rajamine815 €/ha680 €/ha
Maapinna mineraliseerimine245 €/ha204 €/ha
Metsauuenduse hooldamine232 €/ha194 €/ha

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 27. september 2024.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE HUKKUNUD METSA TAASTAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vooremaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Rajatud uue metsakultuuri hooldamiseks saab toetust taotleda istutamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Põua tõttu hukkunud metsa puhul saab metsauuenduse hooldamiseks toetust vaid üks kord.
 • Uue metsakultuuri rajamiseks saab toetust taotleda kui põua tõttu hukkus metsakultuur selle rajamise aastal või istutamisele vahetult järgneva kolme aasta jooksul.
 • Hukkunud metsa taastamiseks tehtavad tööd võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.
 • Uue metsakultuuri rajamisel peavad taimed olema ostetud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud Taimetervise registris. Istutamisel tuleb järgida metsa majandamise eeskirjas sätestatud taimede istutamise algtihedust (§ 14 lõige 3).
 • Kahjustatud metsa uuendamiseks antakse toetust vaid juhul kui koos kahjustuste kõrvaldamisega taotletakse toetust ka maapinna mineraliseerimiseks kas koos või ilma metsakultuuri rajamisega.
 • Toetust saavad taotleda ainult füüsilised isikud ning mikroettevõtjast FIE-d ja äriühingud, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aasta käive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda kinnistu omanik või kasutusvaldaja kui on olemas omaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks. Kasutusvalduse kehtivus peab olema vähemalt 5 aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.
 • Toetust ei saa taotleda metsamaale, mis asub Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohas.
 • Tööde tegemise aeg on 18 kuu jooksul peale toetuse otsuse tegemist.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.

ESITA HUKKUNUD METSA TAASTAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui hukkunud metsa taastamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile vooremaa@metsauhistu.ee.