Metsa inventeerimise toetus

Metsa inventeerimise kulude osaliseks katmiseks saad taotleda toetust. Selleks peavad olema Sinu metsa värsked andmed kantud Metsaregistrisse toetuse taotlemise aastal või sellele eelneval 2 kalendriaastal.

Metsa inventeerimise toetust makstakse kuni 10 €/ha ning seda saab taotleda üks kord seitsme aasta jooksul.

Vaata, kas oled viimase seitsme aasta jooksul toetust saanud

Tegemist on informatiivsete andmetega. Nt ei kajastu toetuse saamine siin tabelis, kui katastriüksuse tunnus on muutunud.

Enne kui toetust taotleda saad, peavad inventeerimise andmed olema kantud Metsaregistrisse. Toetuse taotlemiseks pead olema Metsaühistu liige ning taotluse esitab Sinu eest Metsaühistu.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 29. november 2024.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE METSA INVENTEERIMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile vooremaa@metsauhistu.ee